Bredniranje lokala

Brendiranje lokala, lepljenje staklenih površina izloga, izrada prozorske grafike vrši se tehnikama digitalne štampe velikog formata samolepljivim PVC folijama, digitalnom štampom na ONE WAY VISION foliji specifiènih karakteristika ili katerskim isecanjem PVC folija. Nudimo izradu grafièkog rešenja, savete oko izbora adekvatnih materijala za štampu izloga, izradu štampe za Vaš izlog i montažu na terenu.